حوزه معاونت عمران عهده دار پیش بینی و رشد فضاهای آموزشی و پژوهشی استاندارد و همچنین حفظ و نگهداری کلیه ساختمان ها و زیرساخت های عمرانی می باشد.


مساحت این واحد دانشگاهی به تفکیک نوع کاربری به شرح ذیل می باشد:

1- فضا با کاربری آموزشی : 39847  مترمربع

2- فضا با کاربری پژوهشی: 10368 مترمربع

3- فضا با کاربری رفاهی و خدماتی: 19641 مترمربع

4- فضا با کاربری اداری: 7033 مترمربع

5- فضا با کاربری فرهنگی: 4827 مترمربع

6- فضا با کاربری ورزشی: 6140 مترمربع

7- فضا با  کاربری آزمایشگاهی: 13243 متر مربع

8- منابع آب بتنی: 300 متر مربع

9- ساختمان انبار :2210 متر مربع

10- پست برق : حدوداً 300 متر مربع

11- ساختمان نگهبانی : حدوداً 400 متر مربع

12- پارکینگ سرپوشیده: 560 متر مربع

13-پارکینگ رو باز:26000 متر مربع

14- مهمانسرا : 215 متر مربع

15- آمفی تئاتر: 685 متر مربع

16-فضای سبز:حدوداً 55933 متر مربع

17- محوطه سازی: 70000 متر مربع

18- دیوار کشی : 39/2244 متر مربع

19 - سردخانه : 200 متر مربع

20- ساختمان مسکونی: 6723 متر مربع

21- موتورخانه : 2000 متر مربعتمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.