دکتر رضا فرمهینی فراهانی 
معاون عمران
 
 


رئیس اداره تعمیرات و نگهداری: آقای جواد اسدی
رئیس اداره طراحی و اجرا:
آقای علی مردانی

 


 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.