مهندس سید مهدی اورعی 
معاون عمران
 
 


رئیس اداره تعمیرات و نگهداری: آقای مهندس عمار فرقانی
رئیس اداره طراحی و اجرا:


 


 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.