آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری- مجتمع اصلی:

کیلومتر 6 اتوبان تهران - قم (بزرگراه خلیج فارس) نرسیده به عوارضی، سمت راست، روبروی مرقد حضرت امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری.

 تلفنخانه   8 -55229200

 ردیف

نام ونام خانوادگی

 فعالیت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی 

1

آقای دکتر فرمهینی فراهانی

معاون عمران

55229337

-

2

آقای احمدیان

مسئول دفتر معاونت

55229337

-

3

آقای مهندس فرقانی

رئیس اداره تعمیرات و نگهداری

55229241

2249

4

آقای پورغلامی

کارپرداز ارشد عمران

55229337

2234

5

آقای مهندس مردانی

رئیس اداره طراحی و اجراء

55229377

2249

6

آقای مهندس مقدم

کارشناس معماری

55229377

2249

7

آقای طراوتی

تکنسین عمران،تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

2390

8

آقای شهیدی

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

-

2375

9

آقای اسدی

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

-

2375

10

آقای احمدیان     

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

-

2375

11

آقای ابوذر

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق، مکانیک و جوشکار

-

2375

12

آقای عبدگرامی

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

-

2375

13

آقای احمدی

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

-

-

14

آقای سیدی

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

-

-


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.