گالری فعالیت های عمرانی تعداد تصاویر موجود 10
سر درب دانشگاه تعداد تصاویر موجود 6
ساختمان IT تعداد تصاویر موجود 10
دانشکده ها تعداد تصاویر موجود 7
کارگاه ها ، آزمایشگاه ها و سایت ها تعداد تصاویر موجود 15
سلف سرویس تعداد تصاویر موجود 8
ساختمان اداری تعداد تصاویر موجود 2
سوله تعداد تصاویر موجود 3
سقف ساختمان IT تعداد تصاویر موجود 2
آبخوری جدید تعداد تصاویر موجود 1
آلاچیق تعداد تصاویر موجود 1
سلف جدید تعداد تصاویر موجود 1
انبار جدید ۲۵۰ متری تاسیسات تعداد تصاویر موجود 1
محل جدید بانک ملی تعداد تصاویر موجود 1
ساختمان مدیریت و حسابداری تعداد تصاویر موجود 2
ساختمان رفاهی تعداد تصاویر موجود 1
ایستگاه هواشناسی تعداد تصاویر موجود 1
پارکینگ جدید تعداد تصاویر موجود 1
تابلوها تعداد تصاویر موجود 4
ساختمان علوم انسانی تعداد تصاویر موجود 1
مجتمع فرهنگی تعداد تصاویر موجود 2
آمفی تئاتر تعداد تصاویر موجود 3
دستگاه های نساجی تعداد تصاویر موجود 6
کارگاه های فنی مهندسی تعداد تصاویر موجود 2
دانشکده مهندسی برق تعداد تصاویر موجود 2
دانشکده شیخ صدوق تعداد تصاویر موجود 8
معارفه معاونین واحد تعداد تصاویر موجود 6
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.