آمفی تئاتر
آمفی تئاتر: عکس شماره 1 / 3
تابلو برق آمفی تئاتر ۱
720 * 479 (40 KB) 
آمفی تئاتر
آمفی تئاتر: عکس شماره 2 / 3
تابلو برق آمفی تئاتر ۲
720 * 479 (42 KB) 
آمفی تئاتر
آمفی تئاتر: عکس شماره 3 / 3
سالن آمفی تئاتر
720 * 479 (54 KB) 
1
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.