معاونت عمرانی

۰۴ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۱ کد : ۳۶۵۱ درباره معاونت
تعداد بازدید:۱۶۸۸
معاونت عمرانی

حوزه معاونت عمران عهده دار پیش بینی و رشد فضاهای آموزشی و پژوهشی استاندارد و همچنین حفظ و نگهداری کلیه ساختمان ها و زیرساخت های عمرانی می باشد.
مساحت این واحد دانشگاهی به تفکیک نوع کاربری به شرح ذیل می باشد:

۱-  فضا با کاربری آموزشی : ۳۹۸۴۷ مترمربع

۲-  فضا با کاربری پژوهشی:  ۱۰۳۶۸مترمربع

۳-  فضا با کاربری رفاهی و خدماتی: ۱۹۶۴۱مترمربع

۴-  فضا با کاربری اداری:  ۷۰۳۳مترمربع

۵-  فضا با کاربری فرهنگی:  ۴۸۲۷مترمربع

۶- فضا با کاربری ورزشی:  ۶۱۴۰ مترمربع

۷- فضا با  کاربری آزمایشگاهی: ۱۳۲۴۳ متر مربع

۸- منابع آب بتنی:  ۳۰۰ متر مربع

۹- ساختمان انبار : ۲۲۱۰ متر مربع

۱۰- پست برق : حدوداً  ۳۰۰ متر مربع

۱۱- ساختمان نگهبانی : حدوداً  ۴۰۰ متر مربع

۱۲- پارکینگ سرپوشیده:  ۵۶۰ متر مربع

۱۳-پارکینگ رو باز: ۲۶۰۰۰ متر مربع

۱۴- مهمانسرا : ۲۱۵ متر مربع

۱۵- آمفی تئاتر: ۶۸۵ متر مربع

۱۶- فضای سبز:حدوداً ۵۵۹۳۳ متر مربع

۱۷- محوطه سازی: ۷۰۰۰۰ متر مربع

۱۸- دیوار کشی : ۳۹/۲۲۴۴ متر مربع

۱۹ - سردخانه : ۲۰۰ متر مربع

۲۰- ساختمان مسکونی: ۶۷۲۳ متر مربع

۲۱- موتورخانه : ۲۰۰۰ متر مربع


( ۱ )

نظر شما :