اسامی کارکنان

تعداد بازدید:۱۵۲۱

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت 

۱

آقای کامران قرباندوست

مسئول دفتر معاونت

۲

دکتر ناصر خدابخشی

رئیس اداره تعمیر و نگهداری

۳

آقای عمار فرقانی

رئیس اداره طراحی و اجراء

۴

آقای امیر مقدم

کارشناس معماری

۵

آقای پیمان طراوتی

کاردان تاسیسات مکانیکی

۶

 

کاردان تاسیسات برقی

۷

آقای مصطفی شهیدی

کارشناس تاسیسات مکانیکی

۸

آقای محمد ابوذر

کاردان عمرانی

 
آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۸